dissabte, 14 de juny de 2008

Tendències Educatives

De la mateixa manera que una vida la conformen un seguit d’experiències, l’educació no deixa de ser un conjunt de temptatives que van donant peu les unes a les altres.

Actualment la creació de coneixement avança molt ràpid quedant de seguida obsolet. Per tant, més que formar en coneixements, l’educació s’encara en la capacitat d’anar ha buscar les fonts, desenvolupant la capacitat d’accés a la informació, assolint un bon processament, tractament, anàlisi i gestió d’aquesta.

Com sempre teoria i pràctica difereixen. Inevitablement però, és necessari pensar prèviament en una nova manera de fer, per canviar el que s’està duent a terme i renovar-nos cap un nou paradigma.

La tendència educativa actual, tal i com explica la història de l’educació del nostre país i el recent currículum per competències, amb totes les seves novetats, és cap a l’esperançadora visió Crítica, encara que amb un alt component Performatiu, que acaba deformant la seva finalitat primera, la transformació social, per deixar pas al màxim rendiment, eficàcia i èxit personal. Encara hi han molts obstacles del passat. Persisteix la jerarquia del professor, la necessitat de l’alumne ha adaptar-se al patró establert, la presó del llibre i sovint escasseja el diàleg i el respecte.

Aprecio l’evolució de sobreposar el desenvolupament de les competències per sobre els continguts, però l’educació continua fent pudor. Diria que és la primera de les estafes nacionals. Et diem el que vols sentir, ho tenim estudiat, estem en l’època de les igualtats, que tothom tingui les mateixes oportunitats. Però estem proporcionant realment les eines, mitjans i possibilitats per la resolució dels problemes actuals, perquè això sigui efectiu? Manquen estratègies i recursos, no hi ha temps per tothom. On resta la cultura a l’abast de totes les persones? No tots els alumnes s’adapten al sistema tradicional de classe. La diversitat està de moda, adonem-nos-en de que cadascú és diferent, potenciem les habilitats personals, solucionem les carències, tothom és imprescindible en aquest món, necessitem inversions personals en educació.